Animalmagnetism eller Mesmerism var ett ämne som diskuterades livligt under slutet av 1700-talet och under hela 1800-talet. Ett urval böcker ur Hagströmerbibliotekets (HB) samling inom ämnet har jag för ca 20 år sedan ställt ut både på Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet. Karin Johannisson, professor i medicinhistoria, skrev sin utmärkta doktorsavhandling om animalmagnetismen, Magnetisörernas tid, Den animala magnetismen i Sverige (1974); den kände sjuttonhundratals-historikern Robert Darnton...

Logga in

Vänligen logga-in för att ta del av handlingar och annat material som riktar sig till föreningens medlemmar.

Har Du glömt lösenordet – kontakta anna.lantz@ki.se