Bland de uppemot hundra populära föreläsningar som hållits på Hagströmerbiblioteket (HB)  höll jag den 28 februari 2018 den om Lithographiæ Wirceburgensis, 1726.  Då endast en begränsad skara av HB:s vänner fick ta del av denna föreläsning och de många bilder som visades finner jag det värt att delge en bredare publik om en ovanlig avhandling med dess 20 än märkligare planscher.

Logga in

Vänligen logga-in för att ta del av handlingar och annat material som riktar sig till föreningens medlemmar.

Har Du glömt lösenordet – kontakta anna.lantz@ki.se