En av Bokskolorna förlades till Uppsala Universitetsbibliotek, där jag ville visa de kända medicinska böcker som saknas hos Hagströmerbiblioteket, men ingår i Bibliotheca Walleriana, den samling som Erik Waller 1950 donerade till Uppsala, sedan Karolinska Institutets bibliotek tackat nej...

Logga in

Vänligen logga-in för att ta del av handlingar och annat material som riktar sig till föreningens medlemmar.

Har Du glömt lösenordet – kontakta anna.lantz@ki.se