Medlemskap

Hagströmerbiblioteket är beroende av stöd från sina vänner. Det finansiella stödet hjälper biblioteket att samla, vårda, bevara, visa upp och sprida kunskap om samlingarna.

Genom Ditt medlemskap stödjer Du aktivt denna verksamhet.

Bli medlem i Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner

Som medlem får Du personliga inbjudningar till våra populära föreläsningskvällar, visningar, utställningar och andra aktiviteter, samt exklusiv tillgång till Oves bokskolor.

Du får även möjlighet att köpa bibliotekets publikationer och andra produkter till reducerat pris.

Vill Du bli medlem?

Vi har fyra olika nivåer av medlemskap:

Enskilt medlemskap 300 kr/år

Stödjande enskilt medlemskap 2 000 kr/år

Företagsmedlemskap 3 000kr/år

Stödjande företagsmedlemskap 20 000 kr/år

Enklast är att betala här bredvid.

Det går också bra att betala in direkt till föreningens Plusgiro 525184 – 8. Glöm inte att ange Ditt namn.

Bli medlem

Vill Du även ge bort ett medlemskap?