Ernst Haeckel
Kunstformen der Natur
Leipzig & Wien, Bibliographisches Institut, 1899 – 1904

Ge bort ett medlemskap!

Hagströmerbiblioteket är beroende av stöd från sina vänner. Det finansiella stödet hjälper biblioteket att samla, vårda, bevara, visa upp och sprida kunskap om samlingarna. Genom Ditt medlemskap stödjer Du aktivt denna verksamhet. Här har också möjlighet att ge bort ett medlemskap i present!

Ja , jag vill ge bort ett medlemskap i present!

  1. Välj vilken typ av medlemskap Du vill ge bort.
  2. Ange kontaktinformation för mottagaren

Hagtrömerbibliotekets vänner