Oves bokskola

Oves Bokskola

För medlemmar

I dessa omtyckta bokskolor delar Ove Hagelin med sig av sin mångåriga erfarenhet och kunskap om gamla rara böcker inom medicin och angränsande ämnen.

Oves bokskola riktar sig till föreningens medlemmar och är en av de förmåner som föreningen erbjuder sina medlemmar. Hagelin var initiativtagare till att biblioteket grundades 1997 och har över 50 års erfarenhet som antikvariatsbokhandlare internationellt.

Hagtrömerbibliotekets vänner

Läs här nedan Oves senaste bokskolor

Animalmagnetism

Animalmagnetism

Animalmagnetism eller Mesmerism var ett ämne som diskuterades livligt under slutet av 1700-talet och under hela 1800-talet. Ett urval böcker ur Hagströmerbibliotekets (HB) samling inom ämnet har jag för ca 20 år sedan ställt ut både på Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet. Karin Johannisson, professor i medicinhistoria, skrev sin utmärkta doktorsavhandling om animalmagnetismen, Magnetisörernas tid, Den animala magnetismen i Sverige (1974); den kände sjuttonhundratals-historikern Robert Darnton...
läs mer
Civil war

Civil war

ETT AV DE MEST SPEKTAKULÄRA FYNDEN i KIB:s boktorn är utan tvekan de 350 originalfotografierna av sårade i Amerikanska Inbördeskriget, som jag återfann på en hylla liggande lösa i sju buntar med 50 monterade fotografier i varje bunt förvarade mellan pappskivor med linneknytband, allt i bästa skick. Enligt Stanley B. Burns, som i sin samling (The Burns Archive) har över 35.000 medicinska originalfotografier, varav många unika från perioden 1840-70, lär den åttonde delen med fotografierna 351-400 vara unik med det enda kända exemplaret i Otis Archive.
läs mer