Vännernas böcker

Böcker deponerade till biblioteket

Hagtrömerbibliotekets vänner
Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner verkar för att berika bibliotekets bestånd av böcker och annat material. Sedan föreningen bildades har den deponerat ca 100 böcker och ett antal grafiska blad till biblioteket: Här presenteras några av dem kort i ord och bild.