Aktuellt

Utställningar | Föreläsningar | Föredrag | Visningar

Hagtrömerbibliotekets vänner
Ny bok i Hagströmerbibliotekets skriftserie!

Ny bok i Hagströmerbibliotekets skriftserie!

Läkekonst och vetenskap - en upptäcktsresa i Hagströmerbibliotekets samlingar ”I Läkekonst & vetenskap bjuder Ove Hagelin, bokexpert och skapare av Hagströmerbiblioteket, in till upptäcktsfärd bland betydelsefulla medicinska och vetenskapliga verk i samlingarna. Med ständig blick för detaljer och oförlikneligt intresse för bokens historia skildrar Ove Hagelin både kända och okända skatter ur bibliotekets samlingar, placerar in dem i sitt historiska sammanhang och berättar om deras resa...

läs mer
Kampen mot tuberkulos – välkommen till föredrag 21 september!

Kampen mot tuberkulos – välkommen till föredrag 21 september!

I vår tid och i vår del av världen ägnar vi inte tuberkulos någon större uppmärksamhet. För 100 år sedan plågades vår befolkning svårt av denna farsot som fortfarande i modern tid är världens mest spridda infektionssjukdom. Under första delen av 1900-talet trängdes tuberkulosen tillbaka främst tack vare vaccination och högre levnadsstandard. Trots tillkomsten av antibiotika som sulfa och penicillin fanns ingen bot och sjukdomen skördade ännu många liv. Forskarvärlden letade febrilt efter...

läs mer
Friday 8 September – ILAB visited us!

Friday 8 September – ILAB visited us!

We all had a wonderful morning when the presidents of the International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) visited us for a guided tour. Hjalmar Fors and Anna Lantz demonstrated treasures from...

Läkare med penna och patos

Läkare med penna och patos

Läkare är en yrkeskategori ur vilken många författare har utvecklats. För vissa av dem har det varit en bisyssla under yrkeslivet. Andra har efterhand lämnat läkaryrket för att bli författare på...

Ny bok i Hagströmerbibliotekets skriftserie!

Ny bok i Hagströmerbibliotekets skriftserie!

Läkekonst och vetenskap - en upptäcktsresa i Hagströmerbibliotekets samlingar ”I Läkekonst & vetenskap bjuder Ove Hagelin, bokexpert och skapare av Hagströmerbiblioteket, in till upptäcktsfärd bland betydelsefulla medicinska och vetenskapliga verk i samlingarna....

läs mer

Aktuellt

Läkare med penna och patos

Läkare med penna och patos

Läkare är en yrkeskategori ur vilken många författare har utvecklats. För vissa av dem har det varit en bisyssla under yrkeslivet. Andra har efterhand lämnat läkaryrket för att bli författare på...

Ur samlingarna

Hagströmerbibliotekets vänner

Vill Du bli medlem?

Som medlem får Du:

Personliga inbjudningar till våra populära föreläsningskvällar, visningar, utställningar och andra aktiviteter

Exklusiv tillgång till Oves bokskolor

Möjlighet att köpa bibliotekets publikationer och andra produkter till reducerat pris