Aktuellt

Utställningar | Föreläsningar | Föredrag | Visningar

Hagtrömerbibliotekets vänner
Välkommen till föredrag 15 maj kl 18.00!

Välkommen till föredrag 15 maj kl 18.00!

Biologiskt slutna strömkretsar – ett cirkulations- och kommunikationssystem En ny biologisk princip bestående av ”biologiskt slutna strömkretsar” lanserades 1983 av Björn Nordenström i boken ”Biologically Closed Electric Circuits”. Konceptet bygger på metabola processer som ger upphov till interstitiella vaskulära elektriska strömmar som i sin tur kan styra fysiologiska och patofysiologiska processer. Den kliniska observationen att vissa lungcancer tumörer på röntgen uppvisade radierande...

läs mer
Välkommen till föredrag 15 maj kl 18.00!

Välkommen till föredrag 15 maj kl 18.00!

Biologiskt slutna strömkretsar – ett cirkulations- och kommunikationssystem En ny biologisk princip bestående av ”biologiskt slutna strömkretsar” lanserades 1983 av Björn Nordenström i boken ”Biologically Closed Electric Circuits”. Konceptet bygger på metabola...

läs mer

Aktuellt

Ur samlingarna

Hagströmerbibliotekets vänner

Vill Du bli medlem?

Som medlem får Du:

Personliga inbjudningar till våra populära föreläsningskvällar, visningar, utställningar och andra aktiviteter

Exklusiv tillgång till Oves bokskolor

Möjlighet att köpa bibliotekets publikationer och andra produkter till reducerat pris