Föredrag

Hagtrömerbibliotekets vänner
Precious stones in late medieval and early modern plague medicine – föredrag 24 augusti, 2022

Precious stones in late medieval and early modern plague medicine – föredrag 24 augusti, 2022

Gart der Gesuntheit zu Latein Hortus sanitatis (Strassbourg, Matthias Apiarius, 1536) - Hagströmer Library Föredrag med Raissa Bombini Within a short time of the Black Death arriving in Italian ports, in 1347, it spread across the European continent with unprecedented mortality, leaving a trail of desolation. As a response to this scenario, from the very early months of the epidemic, treatises on the disease began to appear in centres of medicine, such as Paris and Montpellier. The treatises aimed to explain the aetiology of the disease,...

läs mer
Kunskapens träd  – Genealogi som vetenskaplig modell och metafor

Kunskapens träd
– Genealogi som vetenskaplig modell och metafor

Släktträd används idag rutinmässigt för att modellera och visualisera evolutionär utveckling, särskilt inom biologi och lingvistik. Men så har det inte alltid varit. I detta föredrag tecknas släktträdens historia inom de moderna vetenskaperna. Fokus ligger på modellens tidiga användande i Frankrike omkring år 1800, alltså kort efter det feodala arvssamhällets avskaffande. Det var inte förrän genealogin avskaffades som princip för samhällsordningen, som vetenskapsmän började upptäcka genealogin som princip för naturens ordning. Petter...

läs mer
Från Dürer till Daumier – Vetenskapens konstnärer i Hagströmerbibliotekets samlingar

Från Dürer till Daumier – Vetenskapens konstnärer i Hagströmerbibliotekets samlingar

Från Dürer till Daumier - Vetenskapens konstnärer i Hagströmerbibliotekets samlingar Många framstående konstnärer är representerade i Hagströmerbibliotekets samlingar. Några, som Albrecht Dürer (1471 – 1528) och Honoré Daumier (1808 – 1879) är berömda världen över och förekommer ofta på utställningar och i böcker. Andra är nu i stort sett bortglömda och främst kända för forskare och samlare. Föredraget handlar om några av dessa konstnärer och de grafiska tekniker som de använde vid framställning och reproduktion av bilder, var och en med sina...

läs mer