Föredrag

Hagtrömerbibliotekets vänner
Välkommen till föredrag 15 maj kl 18.00!

Välkommen till föredrag 15 maj kl 18.00!

Biologiskt slutna strömkretsar – ett cirkulations- och kommunikationssystem En ny biologisk princip bestående av ”biologiskt slutna strömkretsar” lanserades 1983 av Björn Nordenström i boken ”Biologically Closed Electric Circuits”. Konceptet bygger på metabola processer som ger upphov till interstitiella vaskulära elektriska strömmar som i sin tur kan styra fysiologiska och patofysiologiska processer. Den kliniska observationen att vissa lungcancer tumörer på röntgen uppvisade radierande strukturer ledde till mätningar som visade att dessa...

läs mer
Välkommen till föredrag 6 mars!

Välkommen till föredrag 6 mars!

Four Bears, White Fox och vägen hem: Att återlämna kvarlevor till Nordamerikanska urfolk I kvällens föredrag berättar Dan Jibréus om sina möten med historiska och nutida representanter för urfolk i USA under sitt arbete för att återlämna/repatriera mänskliga kvarlevor från Karolinska Institutet (KI). Koloniseringen av Nordamerika startade en lång serie tragedier som fortfarande pågår. Plundringen av indianers kvarlevor och föremål är en del av denna historia. Att återlämna kvarlevor blir ett sätt att bidra till försoning. Men det är...

läs mer
Välkommen till föredrag 8 februari 2024!

Välkommen till föredrag 8 februari 2024!

Alkemistens barn: Urban Hjärnes oregerliga barnaskara Alkemisten, läkaren och poeten Urban Hjärne (1641-1724) var en av sin tids mest berömda svenskar. Han fick även 26 barn med tre olika fruar. Tretton av dem överlevde till vuxen ålder.  Barnen hade något gemensamt: de bar på ett arv som var olikt alla andras. De tog avstånd från 1700-talets av upplysningsförnuft präglade offentlighet. Istället ägnade de sig med kraft och energi åt skapandet av universalmediciner, fritänkeri och av alkemi präglat industriellt projektmakeri. Flera av dem...

läs mer
Välkommen till föredrag 7 december kl 18!

Välkommen till föredrag 7 december kl 18!

Abraham Bäck, Blackness, and Linnean racial science In February 1744, famous Swedish physician Abraham Bäck (1713–1795) dissected the body of an unknown Black man who had recently died at the Hôpital de la Charité in Paris. This was a rare occurrence in eighteenth-century Europe. And it was unique for a physician from Sweden, which did not have colonial possessions and did not partake directly in the slave-trade during the Age of Liberty (Frihetstiden, 1719–1772). Based on untapped archival materials, this lecture will explore Bäck’s little...

läs mer