Föredrag

Hagtrömerbibliotekets vänner
Välkommen till föredrag 7 december kl 18!

Välkommen till föredrag 7 december kl 18!

Abraham Bäck, Blackness, and Linnean racial science In February 1744, famous Swedish physician Abraham Bäck (1713–1795) dissected the body of an unknown Black man who had recently died at the Hôpital de la Charité in Paris. This was a rare occurrence in eighteenth-century Europe. And it was unique for a physician from Sweden, which did not have colonial possessions and did not partake directly in the slave-trade during the Age of Liberty (Frihetstiden, 1719–1772). Based on untapped archival materials, this lecture will explore Bäck’s little...

läs mer
Välkommen till föredrag 15 nov. kl 18.00!

Välkommen till föredrag 15 nov. kl 18.00!

Kärleksdrycken i äldre medicin För en modern människa framstår tanken om att en dryck kan väcka förälskelse och kärlek som ett fantasifullt påhitt hemmahörande i sagornas och magins värld. En av de mest kända historierna om en kärleksdryck härstammar från en medeltida riddarsaga och berättar om Tristan och Isolde som av misstag råkade dricka av en kärleksdryck och blev gripna av en våldsam kärlek med ödesdigra följder. Under tiden från antiken till 1700-talet var kärleksdrycker emellertid inte bara ett ämne för sagor, utan även ett vanligt...

läs mer
VÄLKOMMEN TILL FÖREDRAG 11 OKTOBER!                         Konst från Ulleråker – ett sekel av terapeutiskt skapande

VÄLKOMMEN TILL FÖREDRAG 11 OKTOBER! Konst från Ulleråker – ett sekel av terapeutiskt skapande

Omkring förra sekelskiftet började personal vid Upsala Hospital och Asyl att samla in konst skapad av patienter. I dag ingår ett stort antal av de bevarade verken i samlingarna på Medicinhistoriska museet i Uppsala. De uttrycksfulla konstverken ger värdefull kunskap om dem som skapade konsten och deras vårdmiljö. De ger även ingångar till att tala om psykisk sjukdom och kreativitet. Det är på många sätt en komplex samlingskategori. Tillgänglighet och forskning har styrts, och styrs i viss mån fortfarande, av patientsekretess....

läs mer
Kampen mot tuberkulos – välkommen till föredrag 21 september!

Kampen mot tuberkulos – välkommen till föredrag 21 september!

I vår tid och i vår del av världen ägnar vi inte tuberkulos någon större uppmärksamhet. För 100 år sedan plågades vår befolkning svårt av denna farsot som fortfarande i modern tid är världens mest spridda infektionssjukdom. Under första delen av 1900-talet trängdes tuberkulosen tillbaka främst tack vare vaccination och högre levnadsstandard. Trots tillkomsten av antibiotika som sulfa och penicillin fanns ingen bot och sjukdomen skördade ännu många liv. Forskarvärlden letade febrilt efter verksamma läkemedel och i slutet av 1940-talet fann man...

läs mer
Läkare med penna och patos

Läkare med penna och patos

Läkare är en yrkeskategori ur vilken många författare har utvecklats. För vissa av dem har det varit en bisyssla under yrkeslivet. Andra har efterhand lämnat läkaryrket för att bli författare på heltid. Deras alster har spänt över såväl epik, dramatik som poesi. De flesta har inte haft ambitionen att vara samhällskritiska. I Läkare med penna och patos presenteras emellertid tjugo som under skilda epoker publicerat texter med avsikt att mana läsaren till eftertanke avseende orättfärdigheter som rådde under den tid då verken publicerades. Boken...

läs mer
Välkommen till föredrag!

Välkommen till föredrag!

Hushållet von Linné - identitet och materialitet Carl von Linné d ä äger vid sin bortgång 12 kattuntäcken och 283 linneservetter bland mycket annat. Hur är detta förhållande intressant ur idéhistorisk synvinkel? I Annika Windahl Ponténs avhandling Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och materialitet (2020) är det intressant för att det placerar Carl von Linné och hans hushåll i en materiell kontext: i rum fyllda med ting där den vetenskapliga verksamheten pågår. Linnés karriär...

läs mer