Föredrag

Hagtrömerbibliotekets vänner
Läkare med penna och patos

Läkare med penna och patos

Läkare är en yrkeskategori ur vilken många författare har utvecklats. För vissa av dem har det varit en bisyssla under yrkeslivet. Andra har efterhand lämnat läkaryrket för att bli författare på heltid. Deras alster har spänt över såväl epik, dramatik som poesi. De flesta har inte haft ambitionen att vara samhällskritiska. I Läkare med penna och patos presenteras emellertid tjugo som under skilda epoker publicerat texter med avsikt att mana läsaren till eftertanke avseende orättfärdigheter som rådde under den tid då verken publicerades. Boken...

läs mer
Välkommen till föredrag!

Välkommen till föredrag!

Hushållet von Linné - identitet och materialitet Carl von Linné d ä äger vid sin bortgång 12 kattuntäcken och 283 linneservetter bland mycket annat. Hur är detta förhållande intressant ur idéhistorisk synvinkel? I Annika Windahl Ponténs avhandling Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och materialitet (2020) är det intressant för att det placerar Carl von Linné och hans hushåll i en materiell kontext: i rum fyllda med ting där den vetenskapliga verksamheten pågår. Linnés karriär...

läs mer
Varmt välkommen till föredrag den 21 februari (film)!

Varmt välkommen till föredrag den 21 februari (film)!

1923 års Nobelpris för upptäckten av insulin i ett 100-årsperspektiv Historiken bakom 1923 års Nobelpris ”För upptäckten av insulin” erbjuder såväl intressant information som lärdom. Det råder ingen tvekan omatt upptäckten av insulin var av en sådan höjd att den förtjänade ett Nobelpris. Priset, som utdelades 1923 dvs. för 100 år sedan, är ett av de snabbast utdelade priserna. Upptäckten gjordes 1921 och den första patienten behandlades i januari 1922. Det är dessutom ett av de mest omdebatterade priserna. Diskussionen har hela tiden kretsat...

läs mer
Precious stones in late medieval and early modern plague medicine – föredrag 24 augusti, 2022

Precious stones in late medieval and early modern plague medicine – föredrag 24 augusti, 2022

Gart der Gesuntheit zu Latein Hortus sanitatis (Strassbourg, Matthias Apiarius, 1536) - Hagströmer Library Föredrag med Raissa Bombini Within a short time of the Black Death arriving in Italian ports, in 1347, it spread across the European continent with unprecedented mortality, leaving a trail of desolation. As a response to this scenario, from the very early months of the epidemic, treatises on the disease began to appear in centres of medicine, such as Paris and Montpellier. The treatises aimed to explain the aetiology of the disease,...

läs mer
Kunskapens träd  – Genealogi som vetenskaplig modell och metafor

Kunskapens träd
– Genealogi som vetenskaplig modell och metafor

Släktträd används idag rutinmässigt för att modellera och visualisera evolutionär utveckling, särskilt inom biologi och lingvistik. Men så har det inte alltid varit. I detta föredrag tecknas släktträdens historia inom de moderna vetenskaperna. Fokus ligger på modellens tidiga användande i Frankrike omkring år 1800, alltså kort efter det feodala arvssamhällets avskaffande. Det var inte förrän genealogin avskaffades som princip för samhällsordningen, som vetenskapsmän började upptäcka genealogin som princip för naturens ordning. Petter...

läs mer
Från Dürer till Daumier – Vetenskapens konstnärer i Hagströmerbibliotekets samlingar

Från Dürer till Daumier – Vetenskapens konstnärer i Hagströmerbibliotekets samlingar

Från Dürer till Daumier - Vetenskapens konstnärer i Hagströmerbibliotekets samlingar Många framstående konstnärer är representerade i Hagströmerbibliotekets samlingar. Några, som Albrecht Dürer (1471 – 1528) och Honoré Daumier (1808 – 1879) är berömda världen över och förekommer ofta på utställningar och i böcker. Andra är nu i stort sett bortglömda och främst kända för forskare och samlare. Föredraget handlar om några av dessa konstnärer och de grafiska tekniker som de använde vid framställning och reproduktion av bilder, var och en med sina...

läs mer