Välkommen till föredrag 6 mars!

Four Bears, White Fox och vägen hem: Att återlämna kvarlevor till Nordamerikanska urfolk

I kvällens föredrag berättar Dan Jibréus om sina möten med historiska och nutida representanter för urfolk i USA under sitt arbete för att återlämna/repatriera mänskliga kvarlevor från Karolinska Institutet (KI). Koloniseringen av Nordamerika startade en lång serie tragedier som fortfarande pågår. Plundringen av indianers kvarlevor och föremål är en del av denna historia. Att återlämna kvarlevor blir ett sätt att bidra till försoning. Men det är ingen lätt uppgift: dagens situation för urfolken är komplex och återlämningarna berör svåra frågor.

Återlämning av kvarlevor och föremål till urfolk är ett dagsaktuellt och debatterat ämne. Museer och universitets- samlingar innehåller föremål som samlats in i sammanhang som vi idag ser som oetiska. Även KI:s historiska samlingar innehåller kvarlevor som inkom till det anatomiska museet under 1800-talet. Idag arbetar KI för att tillmötesgå förfrågningar om återlämning från olika urfolk runtom i världen.

Dan Jibréus har skrivit flera artiklar om detta ämne, samt boken White Fox’ långa resa (2013). Han har varit verksam vid Hagströmerbiblioteket, samt Medicinens historia och kulturarv, och har genomfört flera repatrieringsresor till USA.

ONSDAGEN 6 MARS 2024 KL. 18.00

Hagströmerbiblioteket, Haga tingshus

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Anmälan emotses före 4 mars

Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36

Förfriskningar serveras, medlemmar inträde 130 kr, icke medlemmar 180 kr

hagstromerbiblioteketsvanner.se                                                                               karolinskainstitutet.se