Om Hagströmerbiblioteket

Hagströmerbiblioteket är uppkallat efter Anders Johan Hagströmer (1753–1839) som var Karolinska Institutets förste inspektor (rektor) och bibliotekarie.

Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek och bokmuseum vid Karolinska Institutet.

Medicinhistoriskt
forskningsbibliotek & Bokmuseum

Museet bildades 1997 när Ove Hagelin sammanförde de äldre samlingarna av böcker och manuskript från Svenska Läkaresällskapet och samlingarna från Karolinska Institutet. Sedan dess har även Apotekarsocieteten, Svenska Tandläkare-Sällskapet samt andra institutioner och privatpersoner donerat eller deponerat ytterligare material till biblioteket.

Samlingen omfattar idag ca 45 000 katalogiserade böcker inom medicin och angränsande ämnen från 1400-talet till 1900-talet samt en omfattande manuskriptsamling och en samling om ca 10 000 porträtt av framför allt läkare.

Om Hagströmerbiblioteket

Besök Hagströmerbibliotekets hemsida!

Hagtrömerbibliotekets vänner

Hagströmerbibliotekets vänner

Hagströmerbiblioteket är beroende av stöd från sina vänner. Det finansiella stödet hjälper biblioteket att samla, vårda, bevara, visa upp och sprida kunskap om samlingarna.

Vår styrelse

Hagströmerbibliotekets vänner

Sven Hagströmer

Sven Hagströmer

Ordförande

Lars Christiansen

Sekreterare

Jonas Bergh

Ledamot

Per Cullhed

Ledamot

Ulf Ellervik

Ulf Ellervik

Ledamot

Ove Hagelin

Ledamot

Anna Lantz

Anna Lantz

Skattmästare

Jonas Nordin

Jonas Nordin

Ledamot

Lisbeth Sachs

Lisbeth Sachs

Ledamot

Nils Uddenberg

Nils Uddenberg

Ledamot

Hagströmerbibliotekets vänner

Vill Du bli medlem?

Som medlem får Du:

Personliga inbjudningar till våra populära föreläsningskvällar, visningar, utställningar och andra aktiviteter

Exklusiv tillgång till Oves bokskolor

Möjlighet att köpa bibliotekets publikationer och andra produkter till reducerat pris