Välkommen till föredrag 15 maj kl 18.00!

Biologiskt slutna strömkretsar – ett cirkulations- och kommunikationssystem

En ny biologisk princip bestående av ”biologiskt slutna strömkretsar” lanserades 1983 av Björn Nordenström i boken ”Biologically Closed Electric Circuits”. Konceptet bygger på metabola processer som ger upphov till interstitiella vaskulära elektriska strömmar som i sin tur kan styra fysiologiska och patofysiologiska processer.

Den kliniska observationen att vissa lungcancer tumörer på röntgen uppvisade radierande strukturer ledde till mätningar som visade att dessa var elektriskt laddade i förhållande till det omgivande lungparenkymet. Detta banade väg för en behandling, elektrokemisk terapi (EChT), som innebar likströmsdestruktion av lungmetastaser. Ett 10-tal olika mekanismer visade sig vara verksamma i destruktionsprocessen. Uppmuntrande resultat med metoden på ett 30-tal patienter vid Karolinska sjukhuset, ledde till ett såväl vetenskapligt som massmedialt intresse. I Kina etablerades metoden storskaligt och man har där behandlat över 15 000 patienter med olika typer av cancer, benigna tumörer och kärlmissbildningar.

Jörgen Nordenström är emeritus professor i kirurgi och följde under 30 år sin fader Björns forskning inom området. Han deltog även i kliniska behandlingar som utfördes av Björn på cancerpatienter på Huddinge sjukhus i början av 1990-talet.


ONSDAGEN 15 MAJ KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan emotses före måndag 13 maj
Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras, Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr