Läkare med penna och patos

Läkare är en yrkeskategori ur vilken många författare har utvecklats. För vissa av dem har det varit en bisyssla under yrkeslivet. Andra har efterhand lämnat läkaryrket för att bli författare på heltid. Deras alster har spänt över såväl epik, dramatik som poesi. De flesta har inte haft ambitionen att vara samhällskritiska.

I Läkare med penna och patos presenteras emellertid tjugo som under skilda epoker publicerat texter med avsikt att mana läsaren till eftertanke avseende orättfärdigheter som rådde under den tid då verken publicerades. Boken beskriver läkarförfattarnas bakgrund och utveckling, samt hur de valt att belysa politisk ofrihet, kolonialt förtryck, etnisk diskriminering, social ojämlikhet och patriarkalt eller religiöst förtryck.

Carl Lindgren är barnläkare och kulturskribent. Han har publicerat artiklar i såväl akademiska som populärvetenskapliga tidskrifter med fokus på det korsbefruktande gränslandet mellan medicin och litteratur samt boken Ett namn skrivet i vatten – Romantikens medicin i John Keats poesi (Carlsson Bokförlag, 2013). Som lektor vid Karolinska Institutet har han lett seminarier för läkarstudenterna om skönlitteratur som en berikande del av läkaryrket. Sedan 2018 är han redaktör för Svensk Medicinhistorisk Tidskrif

TISDAGEN 18 APRIL KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Anmälan emotses före fredag 14 april
Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras, Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr