Ars medica svecana

Svensk läkekonst genom fem sekler 1571-1921: rariteter & klassiker ur Hagströmerbibliotekets medicinhistoriska samling.

350 kr

Författare

Ove Hagelin

Förlag

Svenska läkaresällskapet Förlag Stockholm

År

2008

Språk

svenska

Antal sidor

189

Kategori: