Oves bokskola

Oves Bokskola

För medlemmar

I dessa omtyckta bokskolor delar Ove Hagelin med sig av sin mångåriga erfarenhet och kunskap om gamla rara böcker inom medicin och angränsande ämnen.

Oves bokskola riktar sig till föreningens medlemmar och är en av de förmåner som föreningen erbjuder sina medlemmar. Hagelin var initiativtagare till att biblioteket grundades 1997 och har över 50 års erfarenhet som antikvariatsbokhandlare internationellt.

Hagtrömerbibliotekets vänner

Läs här nedan Oves senaste bokskolor

OVES BOKSKOLA Januari 2023 –

Bland de uppemot hundra populära föreläsningar som hållits på Hagströmerbiblioteket (HB)  höll jag den 28 februari 2018 den om Lithographiæ Wirceburgensis, 1726.  Då endast en begränsad skara av HB:s vänner fick ta del av denna föreläsning och de många bilder som visades finner jag det värt att delge en bredare publik om en ovanlig avhandling med dess 20 än märkligare planscher.
läs mer
Animalmagnetism

Animalmagnetism

Animalmagnetism eller Mesmerism var ett ämne som diskuterades livligt under slutet av 1700-talet och under hela 1800-talet. Ett urval böcker ur Hagströmerbibliotekets (HB) samling inom ämnet har jag för ca 20 år sedan ställt ut både på Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet. Karin Johannisson, professor i medicinhistoria, skrev sin utmärkta doktorsavhandling om animalmagnetismen, Magnetisörernas tid, Den animala magnetismen i Sverige (1974); den kände sjuttonhundratals-historikern Robert Darnton...
läs mer