Kampen mot tuberkulos – välkommen till föredrag 21 september!

I vår tid och i vår del av världen ägnar vi inte tuberkulos någon större uppmärksamhet. För 100 år sedan plågades vår befolkning svårt av denna farsot som fortfarande i modern tid är världens mest spridda infektionssjukdom. Under första delen av 1900-talet trängdes tuberkulosen tillbaka främst tack vare vaccination och högre levnadsstandard. Trots tillkomsten av antibiotika som sulfa och penicillin fanns ingen bot och sjukdomen skördade ännu många liv. Forskarvärlden letade febrilt efter verksamma läkemedel och i slutet av 1940-talet fann man äntligen vad man sökte. I Sverige lyckades Jörgen Lehmann och Ferrosan utveckla PAS. Samtidigt kunde Selman Waksman och Albert Schatz i USA ta fram streptomycin. Denna ”tvillingfödsel” gjorde att man för första gången kunde behandla den sjukdom som alltid funnits vid vår sida. Föredraget kommer att avhandla tuberkulosens historia, behandling innan läkemedel fanns, den dramatiska historien om PAS, ett uteblivet Nobelpris samt avslutningsvis hur situationen ser ut idag.

Johan Wennerberg är läkemedelsforskare och professor i organisk kemi. Han undervisar, publicerar och skriver också om kemi, läkemedel och medicinhistoria. Bland utgivna böcker finns bland annat Läkemedel som förändrat världen och Konst och kokkonst för Nobels medicinpristagare.

TORSDAG 21 SEPTEMBER KL 18.00

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Anmälan emotses före tisdag 19 september

Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36

Förfriskningar serveras, medlemmar inträde 130 kr, icke medlemmar 180 kr