VÄLKOMMEN TILL FÖREDRAG 11 OKTOBER! Konst från Ulleråker – ett sekel av terapeutiskt skapande

Omkring förra sekelskiftet började personal vid Upsala Hospital och Asyl att samla in konst skapad av patienter. I dag ingår ett stort antal av de bevarade verken i samlingarna på Medicinhistoriska museet i Uppsala.

De uttrycksfulla konstverken ger värdefull kunskap om dem som skapade konsten och deras vårdmiljö. De ger även ingångar till att tala om psykisk sjukdom och kreativitet.

Det är på många sätt en komplex samlingskategori. Tillgänglighet och forskning har styrts, och styrs i viss mån fortfarande, av patientsekretess. Konstverk av patienter inom psykiatrin är dessutom svårdefinierade. Är det ens fråga om konst?

Thérèse Toudert är verksam som antikvarie på Medicinhistoriska museet i Uppsala där hon förvaltar och förmedlar de psykiatrihistoriska samlingarna och kulturarvet Ulleråker. Hennes arbete har resulterat i ett flertal program, visningar och föredrag, som inte sällan handlat om skapande patienter. Vi kan också höra Thérèse Toudert i Vetenskapsradion Historia och Bildningsbyråns radioprogram med psykiatrihistoria i fokus.

ONSDAGEN 11 OKTOBER kl 18.00

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Anmälan emotses före måndag 9 oktober

Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36

Förfriskningar serveras, medlemmar inträde 130 kr, icke medlemmar 180 kr