Välkommen till föredrag 15 nov. kl 18.00!

Kärleksdrycken i äldre medicin

För en modern människa framstår tanken om att en dryck kan väcka förälskelse och kärlek som ett fantasifullt påhitt hemmahörande i sagornas och magins värld. En av de mest kända historierna om en kärleksdryck härstammar från en medeltida riddarsaga och berättar om Tristan och Isolde som av misstag råkade dricka av en kärleksdryck och blev gripna av en våldsam kärlek med ödesdigra följder.

Under tiden från antiken till 1700-talet var kärleksdrycker emellertid inte bara ett ämne för sagor, utan även ett vanligt diskussionsämne i medicinsk litteratur. Med utgångspunkt i vetenskapliga dissertationer och handböcker från 1500- till 1700-talet ger föredraget en vetenskapshistorisk inblick i den tidigmoderna tidens syn på kärleksdrycker. Vari tänktes kärleksdryckens verkan bestå? Hur föreställde sig den tidigmoderna tidens människor sambandet mellan känslor och intag av födoämnen? När och varför övergav medicinen tron på kärleksdryckernas verkan?

Kristiina Savin är fil. dr i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

ONSDAGEN 15 november kl 18.00

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Anmälan emotses före måndag 13 november

Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36

Förfriskningar serveras, medlemmar inträde 130 kr, icke medlemmar 180 kr