Lex THX – välkommen till föredrag!

Berättelsen om veterinärmedicinaren Elis Sandberg och kalvthymusextraktet THX är en unik och dramatisk svensk medicinhistoria. Den spänner över nästan fyra decennier, befinner sig i olika bryt- och brännpunkter och sätter förstoringsglaset på avgörande frågor i samhällsutvecklingen. Det handlar om synen på patienten, om lidande och död, men också om konflikterna mellan alternativmedicin och evidens, stad och landsbygd, allmänhet och etablissemang. Det är en berättelse om Sveriges väg in i moderniteten.

Den första THX-patienten, en grannes ko, tillfrisknade snabbt och gjorde Elis Sandberg övertygad om att han hade löst cancerns gåta. Från 1950-talet och framåt fick mellan 50 000 och 150 000 människor injektioner med extraktet. Hela tiden i konflikt med den svenska medicinalstyrelsen och stora delar av läkarkåren. Som mest fanns 25 THX-kliniker spridda över Sverige och Sandberg var en rikskändis. Det här är utan konkurrens vår största medicinska konflikt genom tiderna och den kom att påverka svensk sjukvård i grunden. En veterinärmedicinare från Småland banade väg för en ny syn på den sjuka människan i Sverige.

Maria Josephson disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2011. Sedan dess har hon varit verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Linköpings universitet samt Södertörns högskola. Hon är för närvarande knuten till Karolinska Institutet och arbetar där med medicinhistoria och vetenskapligt kulturarv.

TORSDAGEN 24 NOVEMBER KL. 18.00

Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Anmälan emotses före måndag 21 november

Email: anna.lantz@ki.se Telefon: 070 555 27 36

Förfriskningar serveras

Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr