Varmt välkommen till Årsmöte!

Till medlemmarna i Föreningen Hagströmerbibliotekets Vänner Inbjudan till Årsmöte.
Vänligen anmäl Ert deltagande snarast, så kan vi ordna allt på bästa sätt inför kvällen.

Måndagen den 4 september 2023, kl. 18.00
Mötet hålls på Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra kyrkogata 10


Efter mötesförhandlingarna presenterar Ove Hagelin nyförvärv samt berättar om sin nyutkomna bok
”Läkekonst och vetenskap – en upptäcktsresa i Hagströmerbibliotekets samlingar”
Fri Tanke förlag, 2023.


Boken finansieras främst av Sven Hagströmer och Jan Lindsten. Genom sina generösa bidrag hyllar de Oves 80-årsdag som firades den 18 april 2020, samt dennes livsverk, Hagströmerbiblioteket. Boken är på svenska och en engelsk upplaga kommer publiceras längre fram. Nu erbjuder vi Dig möjlighet att bidra till Oves 80-årspresent genom att inbetala 600 kr till föreningens konto. Alla Ni som därmed firar Ove och hans gärning tillsammans med oss erhåller ett exemplar av boken i samband med årsmötet och namnges på den Tabula Gratulatoria som medföljer boken.


Vill Du lämna ett bidrag till Oves födelsedagspresent? Vänligen inbetala 600 kr till plusgiro 525184 – 8 eller Swisha nummer 1236 051 551. OBS! Ange Ditt namn + ”present”. Vi är tacksamma om bidraget kan vara oss tillhanda senast den 28 augusti.

Boken kommer finnas till försäljning efter årsmötet och kostar då 300 kr för medlemmar och 330 kr för icke medlemmar. Kvällen avslutas med förfriskningar.
Varmt välkomna!


Glöm inte att förnya Ditt medlemskap!
300 kr, plusgiro: 525184-8, Swish 1236 051 551 OBS – ange Ditt namn!