Kunskapens träd
– Genealogi som vetenskaplig modell och metafor

Släktträd används idag rutinmässigt för att modellera och visualisera evolutionär utveckling, särskilt inom biologi och lingvistik. Men så har det inte alltid varit. I detta föredrag tecknas släktträdens historia inom de moderna vetenskaperna. Fokus ligger på modellens tidiga användande i Frankrike omkring år 1800, alltså kort efter det feodala arvssamhällets avskaffande. Det var inte förrän genealogin avskaffades som princip för samhällsordningen, som vetenskapsmän började upptäcka genealogin som princip för naturens ordning.

Petter Hellström är vetenskapshistoriker och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Han disputerade 2019 på avhandlingen Trees of Knowledge: Science in the Shape of Genealogy.

TISDAG 14 DECEMBER 2021 kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats: Haga Södra
ANMÄLAN FÖRE 7 DECEMBER
Email: anna.lantz@ki.se – Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kronor Icke medlemmar 180 kronor